İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Aşağıda yazılı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını Porland Porselen San. ve Tic. A.Ş.’ nin tüm birimlerde gerçekleştireceğini taahhüt ediyoruz.

• İşyerine gelen tüm tarafların; (tedarikçi, müşteri, kamu görevlileri, standardın tanımladığı diğer 2. ve 3. taraf ziyaretçilerle, çalışanlarımızın vs.) çalışmaları ve ziyaret esnasındaki, kazalar ve ramakkalalara karşı onları koruyacak her türlü yasal ve organizasyonel tedbirleri almak ve bu hususun sürdürülebilirliğini sağlamak.

• Yukarıdaki maddede belirtilen tüm tarafların, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasalara, standartlara ve diğer şartlara (müşteri vb.) uygun olan ya da iyi uygulama örnekleri olabilecek tüm taleplerini, beklentilerini ve gerekliliklerini karşılamak.  

• Sahada risk analizi yapmak, kaza istatistiklerini tutmak, olası kaza risklerini ve oluşmuş istatistiksel kaza raporlarını dikkate alarak önleyici faaliyetler geliştirerek, ısg risklerini azaltmak için çalışmalar yapmak.

İş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması için, çalışanlarımızın sağlıklarını korumak konusunda yasalara uymak ve işyerinde çalışanın sağlığını bozucu unsurları bertaraf etmek.

• Çalışanların ve Çalışan Temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak.

• Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitmek, bu politikayı yürütmek, sürekli geliştirmek ve gözden geçirmek hususlarını ISG politikamız olarak, taahhüt ederiz.

Süleyman PAMUKÇU

Genel Müdür

09.10.2020