Yarışma Koşulları

Balerin Günleri

Winter Kupa Ödülü Kampanya Koşulları

Yarışma Tarihi: 18/12/2020 - 31/12/2020

1. Bu kampanya Porland Porselen Sanayi ve Ticaret A.Ş (kısaca “Porland” olarak anılacaktır) tarafından düzenlenmektedir. İnternet sitemizde belirtilen Porland marka “ 1 Adet Winter Kupa” Hediye Kampanyası (kısaca “Kampanya” olarak anılacaktır) sadece kampanya koşullarında belirtilen ürünler ile sınırlı olmak üzere 18.12.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında www.instagram.com/porland sosyal medya hesabı üzerinden düzenlenecektir.

2. Yalnızca Türkiye sınırları içerisindeki İnstagram’da “Porland” instagram hesabını takip eden katılımcılar, kampanyanın işbu katılım koşullarının 1. Maddesinde belirlenen tarih aralığında, Porland’ın Instagram sayfasında paylaşılacak olan gönderinin altına üç arkadaşını etiketleyerek ve yorumda yeni yıl mesajını paylaşarak yarışmaya katılım sağlayacaklardır. Katılımcıların Porland Instagram hesabını takip etmesi zorunludur.

3. Kampanya sonunda ödüle hak kazanan Instagram profil sayfası “Porland Pazarlama Ekibi” tarafından tesadüfi yöntemlerle belirlenecektir.

4. Kampanya sonunda belirlenen 15 (onbeş) kişiye Porland marka “1 Adet Winter Kupa” hediye edilecektir. Porland, dilediği zaman hediye miktarını azaltıp, çoğaltabilir.

5. Kampanya sonuçları, 04.01.2021 tarihinde Porland Instagram yarışma gönderisinin altında yayınlanacaktır.

6. Kampanya sonunda ödüle hak kazanan katılımcılarla Instagram hesapları üzerinden direkt mesaj yoluyla iletişime geçilecektir. Bu mesajda kazanan kişiye ödülün ulaştırılabilmesi için istenecek olan ad-soyad ve iletişim bilgilerinin eksik ve / veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Porland sorumlu değildir. Porland Pazarlama Ekibi dilediği zaman kazanan katılımcıyı değiştirme hakkına sahiptir.

7. Katılımcılar tarafından tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, kampanya katılımı tamamlanmamış sayılacak ve bu nedenle geçersiz kabul edilecektir. Böyle bir durumda, katılımcılar herhangi bir hak talep ve iddia edemeyeceklerdir. Porland, katılımcıların kampanyaya katılım uygunluğunu doğrulama ve kampanyaya katıldıkları Instagram hesaplarını teyit etme hakkını saklı tutar.

8. Porland, kampanya sonunda ödüle hak kazanan katılımcılara, sonucu bildirecek ve bu katılımcılardan, ödülü kendilerine ulaştırmak için, adreslerini bildirmesini talep edecektir. Kazanan katılımcılar Porland ile söz konusu bilgilerini paylaşacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. Kazanan katılımcı, Porland tarafından, ödülün kendisine ulaştırılabilmesi için istenen KVKK kapsamında sayılabilecek verilerini, KVKK kapsamında Porland tarafından işlenebileceğini kampanyaya katılım sağladığı anda kabul beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

10. Katılımcılar, Kişisel verilerin 6698 sayılı Kanunu’na uygun olarak korunduğu ve Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için “www.porland.com” adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı inceleyebilirler.

11.Kampanyaya katılım ücretsiz olup isteyen herkes katılabilecektir.

12. Kampanyaya Porland çalışanları ve 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül kazanamazlar. Porland’ın bu sebeplerle herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13. Kampanya sonucu ödüle hak kazanan katılımcıların belirlenmesine müteakip, katılımcıların ödülün kendisine ulaştırılması için sunduğu tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı kendilerine aittir.

14. Bu kampanya sadece Türkiye'de ikamet eden katılımcılara açıktır. Yurt dışından katılımda bulunanlar ödüle hak kazanamazlar.

15. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.

16. Kampanyada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların (sahte Instagram hesaplarını etiketleme, aynı Instagram hesabı üzerinden birden çok hesabı birden fazla mesajla etiketleme vb.) belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Porland’ın yasal işlem başlatma ve doğacak tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

17. Kampanya neticesinde ödüle hak kazananlar, isimlerinin ve/veya Instagram hesaplarının Porland Instagram sayfasında açıklanmasını ve / veya Porland Instagram yarışma gönderisinin altına etiketlenmesine kabul ederler.

18. Katılımcılar, Kampanya kapsamında belirtilen işler dolayısıyla ve/veya belirtilen koşulların ifası dolayısıyla Porland’ın kendilerine vermiş olduğu yazılı ve sözlü bilgileri, dokümanları, verileri, Porland’a ait mali, teknik ve hukuki tüm bilgileri, Kampanya’nın konusu sosyal medya hesaplarında, katılımcılar tarafından sorulan soruları, yazılan içerikleri vb. hususları, Porland tarafından katılımcılara verilen cevapları ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm bilgi ve içerikler de dahil olmak üzere işbu kampanyayla ilgili olan tüm bilgileri gizli bilgi olarak saklayacağını ve kimseyle paylaşmayacağını, kampanya sona erse dahi bu bilgiler gizli bilgi olarak addedildiği için bu bilgileri, üçüncü şahıs veya kuruluşlara kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde paylaşmayacağını ve açıklamayacağını, aynı şekilde kampanya konusu tüm bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak saklayacağını ve kullanmayacağını, bu bilgilerin herhangi bir üçüncü kişinin eline geçmesi durumunda, veyahut her ne sebeple olursa olsun bu bilgilerin korunmasından mutlak suretle kendisinin sorumlu olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. Kampanyaya katılım sırasında eksik ve / veya yanlış verilen iletişim bilgilerinin paylaşılması, ödülün herhangi bir sebepten ötürü kazanan katılımcıya ulaşmaması ve / veya kargo sürecinde yaşanacak gecikme, kaybolma gibi aksiliklerden ve sair mücbir sebeplerden dolayı Porland sorumlu değildir. Bu ve benzeri bir durumun oluşması halinde Porland ödülü başkaca bir katılımcıya verme hakkını saklı tutar.

Balerin Günleri

Kahve Fincanı Ödüllü Kampanya Katılım Koşulları

Yarışma Tarihi: 18/11/2020 - 23/11/2020

1. Bu kampanya Porland Porselen Sanayi ve Ticaret A.Ş (kısaca “Porland” olarak anılacaktır) tarafından düzenlenmektedir. İnternet sitemizde belirtilen Porland marka “ 2 Adet Arabesque Desen5 Tabaklı Kahve Fincanı; 4 Parça” Hediye Kampanyası (kısaca “Kampanya” olarak anılacaktır) sadece kampanya koşullarında belirtilen ürünler ile sınırlı olmak üzere 18.11.2020 - 23.11.2020 tarihleri arasında www.instagram.com/porland sosyal medya hesabı üzerinden düzenlenecektir.

2. Yalnızca Türkiye sınırları içerisindeki İnstagram’da “Porland” instagram hesabını takip eden katılımcılar, kampanyanın işbu katılım koşullarının 1. Maddesinde belirlenen tarih aralığında, Porland’ın Instagram sayfasında paylaşılacak olan gönderinin altına üç arkadaşını etiketleyerek ve “Her motifinde farklı anlamları olan, büyülü kilim motifleriyle kendine hayran bırakan en yeni Porland koleksiyonunun adı nedir?” sorusunun cevabını yorumda paylaşarak yarışmaya katılım sağlayacaklardır. Katılımcıların Porland Instagram hesabını takip etmesi zorunludur.

3. Kampanya sonunda ödüle hak kazanan Instagram profil sayfası “Porland Pazarlama Ekibi” tarafından tesadüfi yöntemlerle belirlenecektir.

4.Kampanya sonunda belirlenen 5 (beş) kişiye Porland marka “2 Adet Arabesque Desen5 Tabaklı Kahve Fincanı; 4 Parça” hediye edilecektir.

5. Kampanya sonuçları, 23.11.2020 tarihinde Porland Instagram yarışma gönderisinin altında yayınlanacaktır.

6. Kampanya sonunda ödüle hak kazanan katılımcılarla Instagram hesapları üzerinden direkt mesaj yoluyla iletişime geçilecektir. Bu mesajda kazanan kişiye ödülün ulaştırılabilmesi için istenecek olan ad-soyad ve iletişim bilgilerinin eksik ve / veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Porland sorumlu değildir. Porland Pazarlama Ekibi dilediği zaman kazanan katılımcıyı değiştirme hakkına sahiptir.

7. Katılımcılar tarafından tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, kampanya katılımı tamamlanmamış sayılacak ve bu nedenle geçersiz kabul edilecektir. Böyle bir durumda, katılımcılar herhangi bir hak talep ve iddia edemeyeceklerdir. Porland, katılımcıların kampanyaya katılım uygunluğunu doğrulama ve kampanyaya katıldıkları Instagram hesaplarını teyit etme hakkını saklı tutar.

8. Porland, kampanya sonunda ödüle hak kazanan katılımcılara, sonucu bildirecek ve bu katılımcılardan, ödülü kendilerine ulaştırmak için, adreslerini bildirmesini talep edecektir. Kazanan katılımcılar Porland ile söz konusu bilgilerini paylaşacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. Kazanan katılımcı, Porland tarafından, ödülün kendisine ulaştırılabilmesi için istenen KVKK kapsamında sayılabilecek verilerini, KVKK kapsamında Porland tarafından işlenebileceğini kampanyaya katılım sağladığı anda kabul beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

10. Katılımcılar, Kişisel verilerin 6698 sayılı Kanunu’na uygun olarak korunduğu ve Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için “www.porland.com” adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı inceleyebilirler.

11.Kampanyaya katılım ücretsiz olup isteyen herkes katılabilecektir.

12. Kampanyaya Porland çalışanları ve 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül kazanamazlar. Porland’ın bu sebeplerle herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13. Kampanya sonucu ödüle hak kazanan katılımcıların belirlenmesine müteakip, katılımcıların ödülün kendisine ulaştırılması için sunduğu tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı kendilerine aittir.

14. Bu kampanya sadece Türkiye'de ikamet eden katılımcılara açıktır. Yurt dışından katılımda bulunanlar ödüle hak kazanamazlar.

15.Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.

16. Kampanyada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların (sahte Instagram hesaplarını etiketleme, aynı Instagram hesabı üzerinden birden çok hesabı birden fazla mesajla etiketleme vb.) belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Porland’ın yasal işlem başlatma ve doğacak tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

17. Kampanya neticesinde ödüle hak kazananlar, isimlerinin ve/veya Instagram hesaplarının Porland Instagram sayfasında açıklanmasını ve / veya Porland Instagram yarışma gönderisinin altına etiketlenmesine kabul ederler.

18. Katılımcılar, Kampanya kapsamında belirtilen işler dolayısıyla ve/veya belirtilen koşulların ifası dolayısıyla Porland’ın kendilerine vermiş olduğu yazılı ve sözlü bilgileri, dokümanları, verileri, Porland’a ait mali, teknik ve hukuki tüm bilgileri, Kampanya’nın konusu sosyal medya hesaplarında, katılımcılar tarafından sorulan soruları, yazılan içerikleri vb. hususları, Porland tarafından katılımcılara verilen cevapları ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm bilgi ve içerikler de dahil olmak üzere işbu kampanyayla ilgili olan tüm bilgileri gizli bilgi olarak saklayacağını ve kimseyle paylaşmayacağını, kampanya sona erse dahi bu bilgiler gizli bilgi olarak addedildiği için bu bilgileri, üçüncü şahıs veya kuruluşlara kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde paylaşmayacağını ve açıklamayacağını, aynı şekilde kampanya konusu tüm bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak saklayacağını ve kullanmayacağını, bu bilgilerin herhangi bir üçüncü kişinin eline geçmesi durumunda, veyahut her ne sebeple olursa olsun bu bilgilerin korunmasından mutlak suretle kendisinin sorumlu olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. Kampanyaya katılım sırasında eksik ve / veya yanlış verilen iletişim bilgilerinin paylaşılması, ödülün herhangi bir sebepten ötürü kazanan katılımcıya ulaşmaması ve / veya kargo sürecinde yaşanacak gecikme, kaybolma gibi aksiliklerden ve sair mücbir sebeplerden dolayı Porland sorumlu değildir. Bu ve benzeri bir durumun oluşması halinde Porland ödülü başkaca bir katılımcıya verme hakkını saklı tutar.