{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

1200 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava!

Politikalarımız

Porland Porselen Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Porselen Tasarımı ve Üretimi kapsamında faaliyet gösteren PORLAND PORSELEN SAN. VE TİC. A.Ş. üst yönetimi olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

• Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Enerji Yönetim Sistemi standartlarının uygulanabilir gerekliliklerini etkin olarak yönetmeyi,

• Ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uymayı,

• Müşteri talep ve beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri geri bildirimlerini etkin olarak ele almayı ve yönetmeyi,

• Ar-Ge ve Teknoloji yönetimiyle, yeni ürün/proses geliştirme çalışmaları yapmayı,

• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ve iş kazalarını ve kalıcı mesleki maruziyeti önlemeye yönelik sistemler geliştirerek uygulamayı,

• Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamayı,

• Doğamızı korumaya odaklanarak her türlü canlıya ve çevreye saygılı olmayı,

• Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,

• Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,

• Yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerde uygulanabilir olduğu sürece enerji verimliliği sağlayan ürün/hizmet satın alması yapmayı ve kaynaklarımızı etkin biçimde kullanmayı,

• Enerji verimliliği ile ilgili amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirebilmek ve ilgili bölüm çalışanlarımızın enerji verimliliği konusunda çalışma yapabilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,

• Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili kamu ve kuruluşlar, yerel yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı,

• Uygulamalarımızda tüm paydaşlarımızla karşılıklı saygı ve güvene dayalı iş birlikleri oluşturmayı,

• Çalışanlarımızı aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,

• Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri uygulamayı,

• Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı, ve bireysel farkındalığı artırmak amacıyla Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Enerji Yönetim Sistemi standartları gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

SÜLEYMAN PAMUKÇU

GENEL MÜDÜR

22.09.2021